Typ Seřadit dle:

bez provize

Výběrové řízení č. P/2/2017-k.ú. Kyjov u Buřenic

Ostatní pozemky 409 m2  

Výběrové řízení č. P/2/2017-k.ú. Kyjov u Buřenic

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí ve výběrovém řízení pozemek kn p. p.č. 941/1 - ostatní plocha - jiná plocha…

Buřenice (Okres Pelhřimov)

6 000 Kč konečná cena

Výběrové řízení č. P/1/2017-k.ú. Buřenice, obec Buřenice

Ostatní pozemky 1896 m2  

Výběrové řízení č. P/1/2017-k.ú. Buřenice, obec Buřenice

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí ve výběrovém řízení prodej podílu id. 4/28 pozemku kn p. p..č 1411 - vodní…

Buřenice (Okres Pelhřimov)

4 200 Kč konečná cena

Záměr prodeje pozemků pro stavbu RD v obci Loděnice

Ostatní pozemky 880 m2  

Záměr prodeje pozemků pro stavbu RD v obci Loděnice

23 stavebních pozemků na parc. č. 3344/1 v k. ú. Loděnice u Moravského Krumlova (viz situační plánek) za účelem výstavby rodinných domů p.č. 3344/1,…

Loděnice, Loděnice

1 450 Kč konečná cena za m²