Jak to celé funguje?

Inzerát vložíte prostřednictvím našich stránek, není to nic složitého, stačí následovat jednoduché a srozumitelné pokyny. Inzerát vkládáte ve čtyřech po sobě následujících krocích. Nejdříve vyplníte parametry Vaší nemovitosti včetně adresy umístění Vámi nabízené nemovitosti. Následně vepíšete vlastní text inzerátu a nahrajete fotografie. Z důvodu úspěšného exportu na námi uvedené realitní servery je třeba nahrát minimálně jednu fotografii. Poté uvedete Vaše kontaktní údaje. V poslední kroku zvolíte, zda chcete inzerovat 30 či 60 dní a dále zvolíte způsob úhrady – bankovním převodem či platební kartou.

Jakmile bude na účet RealitníRevoluce.cz připsána částka za propagaci nemovitosti, spustí se export Vaší nemovitosti na námi uvedené realitní servery. O této skutečnosti budete informování prostřednictvím emailu, jehož přílohou bude daňový doklad za poskytnuté služby.

Před uplynutím 30 či 60 denní lhůty budete prostřednictvím emailu vyrozuměni o blížícím se konci Vaší inzerce. Inzerci můžete prodloužit vždy o dalších 30 dní zaplacením 399,- Kč. Platební údaje k prodloužení naleznete v emailu informujícím o konci Vaší inzerce. Pokud si nebudete přát dále inzerovat, pak jednoduše inzerci neprodloužíte a inzerát se po uplynutí 30 či 60 denní lhůty stáhne ze všech realitních serverů. Zůstane však aktivní na našem serveru, a to zdarma. Pokud si však nebudete přát inzerovat ani na našem serveru, pak inzerát smažete ve svém uživatelském rozhraní.

Co dělat když nepřišel email s variabilním symbolem?

Kontaktujte naši infolinku na telefonním čísle +420 604 704 893, kde společně problém vyřešíme k Vaší spokojenosti.

Co dělat, když nemohu najít svůj inzerát?

Pokud svůj inzerát nemůžete najít, kontaktujte naší infolinku na telefonním čísle +420 604 704 893, nahlaste nám, o který inzerát se jedná, a společně problém vyřešíme k Vaší spokojenosti.

Proč musím při vkládání inzerátu sdělovat svoji adresu?

Vaše adresa není nikde veřejně uvedena. Adresu potřebujeme do daňového dokladu za naše služby, který je Vám zaslán prostřednictvím emailu.

Proč je telefon a emailová adresa povinný údaj?

Bez uvedení telefonu a emailové adresy bychom nemohli zaručit export Vašeho inzerátu na všechny námi uvedené servery, a to z důvodu, že na většině serverů je email a telefon povinný údaj. Telefon a email lze skrýt pouze na našem serveru. Potencionální zájemci Vás pak kontaktuji skrze kontaktní formulář.

Mohu měnit své kontaktní údaje?

Ano, v uživatelské sekci.

Mohu svůj inzerát smazat dříve?

Ano, v uživatelské sekci.

Mohu svůj inzerát tzv. skrýt?

Ano, v uživatelské sekci není problém inzerát pozastavit. V tu chvíli se inzerát stáhne ze všech serverů a Vám se nebude odečítat kredit za zobrazení. Jakmile bude nabídka opět aktuální, tak inzerát znovu spustíte.

Mohu měnit cenu?

Ano, snadno, v editačním formuláři inzerátu v uživatelské sekci

Mohu změnit text inzerátu, popř. jiné údaje?

Ano, snadno, v editačním formuláři inzerátu v uživatelské sekci

Mohu fotografie u inzerátu či vyměnit jejich pořadí?

V editačním formuláři inzerátu v uživatelské sekci lze fotografie inzerátu přidat a smazat. Pořadí fotografií lze změnit jejich smazáním a opětovným nahráním ve správném pořadí.