Co je to právo stavby?

Přijetím nového občanského zákoníku již nebudou nově vznikající stavby samostatnou nemovitostí, nýbrž budou nově součástí pozemku. Každý by měl tedy stavět na svém pozemku. Toto lze ovšem prolomit tzv. právem stavby. Právo stavby zná náš právní řád již z minulosti, stejně tak je zakotveno i v mnoha zahraničních právních úpravách (např. Nizozemsko, Rakousko, Německo či Švýcarsko). Právo stavby blíže upravuje §1240 a násl. Občanského zákoníku. Podstata práva stavby spočívá v tom, že zatěžuje cizí pozemek tím způsobem, že osoba, jíž toto právo přísluší (stavebník) je oprávněna mít na tomto pozemku (popřípadě pod pozemkem) stavbu. Právo stavby je tedy věcným právem, které se zapisuje do katastru nemovitostí. Jedná se o právo dočasné, s maximální délkou trvání 99 let. Občanský zákoník považuje právo stavby za nemovitou věc, tzn. lze s ním nakládat jako s každou jinou nemovitou věcí – můžeme jej prodat, koupit, pronajmout či dát do zástavy např. za účelem získání úvěru. Z práva stavby se platí daň z nemovitosti. Po skončení práva stavby se stavba stane součástí pozemku (stavebníkovi však náleží polovina aktuální tržní hodnoty stavby, kterou mu je vlastník pozemku povinen vyplatit), nedohodnou-li se strany jinak, např. na prodloužení práva stavby. Z praxe je zřejmé, že se jedná o velmi přínosný prostředek a to z důvodu, že díky právu stavby si může majitel pozemku pozemek ponechat a prodat pouze právo stavby na určitou dobu, což umožňuje začít stavět na lukrativních pozemcích, které jejich majitelé odmítají prodat.
Uložte si tento text v PDF: Uložit  
Postup při prodeji či pronájmu nemovitosti Seznam kroků, které je nezbytné učinit při prodeji nebo pronájmu nemovitosti

Potřebujete poradit? Jsme Vám k dispozici!

Pondělí - Pátek od 9 do 18 hodin
Email: info@realitnirevoluce.cz Tel.: 604 704 893

 Podívejte se na inzeráty nemovitostí bez realitky

Najdete zde inzeráty nemovitostí na prodej i pronájem.