Bezpodílové spoluvlastnictví manželů (BSM)

Úprava společného vlastnictví manželů zahrnutá v občanském zákoníku v období od 1. 4. 1964 do 31. 7. 1998. 1. 8. 1998 byl tento způsob vlastnictví nahrazen společným jměním manželů (SJM).