Bonita klienta

Schopnost žadatele o úvěr dostát svým závazkům a včas a řádně provádět pravidelnou (zpravidla měsíční) splátku úvěru. Při výpočtu bonity se zohledňuje zejména příjem domácnosti žadatele a jeho volné peněžní prostředky vzhledem k výši pravidelných měsíčních splátek všech úvěrů (včetně požadované hypotéky).