Byt v osobním vlastnictví

Místnost nebo souhrn místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení; bytová jednotka je zapsaná v katastru nemovitostí.