Depozitum

1. movitá věc svěřená do odborné úschovy; 2. peněžní prostředky nebo cenné papíry, které se ukládají do peněžních ústavů.