Developer

Společnost - právnická osoba - založená za účelem výstavby rodinných domů nebo bytových jednotek.