Domácnost

Domácnost je tvořena fyzickými osobami, které spolu trvale žijí a společně hradí své náklady. Z pohledu úvěrující banky tvoří domácnost manželé (příp. druh a družka) spolu se svými nezletilými nezaopatřenými dětmi.