Dražební jistota

Zajištění budoucích závazků účastníků dražby ve stanovené výši a formě.