Dražebník

Osoba, která organizuje dražbu a má k tomu příslušné živnostenské oprávnění; jde-li o majetek územních samosprávních celků nebo majetek státu, může být dražebníkem i územní samosprávný celek nebo příslušný orgán státní správy.