Extravilán

nezastavěná část území obce, nacházející se mimo intravilán.