Fixace úrokové sazby

Doba (v letech), po kterou se banka zavázala, že klientovi (dlužníkovi) nezmění úrokovou sazbu. Pokud je tedy fixace sjednána např. na 5 let, má klient garantováno, že celých 5 let bude bance platit stejnou výši pravidelné měsíční splátky. Fixaci úrokové sazby je možné sjednat nejčastěji na 1, 2, 3, 4, 5 let, u některých bank se však můžeme setkat i s 10ti-letou či 15ti-letou fixací a někdy dokonce i se sazbou neměnnou po celou dobu trvání úvěrového vztahu.