Hypoteční úvěr

Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splácení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti (úvěrované či jiné, rozestavěné nebo dokončené) nacházející se na území České republiky. Hypoteční úvěr může být účelový, nebo neúčelový, přičemž pod účelovým úvěrem je myšlen takový hypoteční úvěr, kdy jsou bankou poskytnuté prostředky použity výhradně za účelem investice do bydlení nebo nemovitosti.