Jistina

Výše půjčeného finančního obnosu (výše úvěru). Odměnou bance za toto poskytnutí prostředků je pak úrok. Postupně se splácením úvěru se výše jistiny snižuje (je umořována).