Kolaudační rozhodnutí

Právoplatné rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, kterým povoluje užívání stavby v souladu s účelem, na který byla určena. Kolaudační rozhodnutí se vydává u staveb stavěných na základě stavebního povolení, zatímco u staveb stavěných na tzv. ohlášení se vydává Souhlas s užíváním stavby.