List vlastnictví

Veřejná listina prokazující existenci nemovitosti, vlastnictví, způsob nabytí a případná práva či závazky s nemovitostí spojené.