Nájemní smlouva

Nájemní smlouva je smlouva, kterou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji ve sjednané době užíval.