Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí - návrh na vklad je písemná žádost o to, aby katastrální úřad na základě smlouvy, dohody nebo prohlášení provedl vklad věcného práva do katastru nemovitostí (návrh na povolení vkladu). Je také možné naopak požádat o zastavení řízení při tzv. zpětvzetí návrhu na vklad.