Nebytový prostor

1. místnosti nebo soubory místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jinému účelu než k bydlení, 2. byty, u kterých byl udělen souhlas k jejich užívání k nebytovým účelům.