Nemovitost

Definice v novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. stanovuje, že nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením (např. metro či vinný sklípek), stejně tak i věcná práva k nim, případně práva, která za nemovité věci prohlásí zákon, tj. např. právo stavby zavedené v novém občanském zákoníku. Pod pojmem nemovitost si však můžeme také představit byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zákona o vlastnictví bytů.