Obec

Nejen obecný pojem pro zastavěnou část území, ale podle právního řádu, občanského zákoníku a navazujících zákonů právnická osoba vlastnící majetek a majetková práva (například nemovitosti, to je pozemky a stavby spojené pevným základem se zemí) a současně pověřená správou daného území.