Odhad ceny nemovitosti

Odhad ceny nemovitostí je stanovení obvyklé ceny nemovitosti (na základě vypracování znaleckého odhadu odhadcem), která by byla dosažena při prodeji oceňované nebo porovnatelné nemovitosti (z hlediska velikosti, stavu, polohy, vybavení atd.) na trhu nemovitostí v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na tuto cenu vliv, kromě vlivu mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího a vlivu zvláštní obliby. Odhad ceny nemovitostí je základním podkladem pro stanovení zástavní hodnoty nemovitosti bankou. Odhad ceny nemovitosti tedy banka vyžaduje vždy pro schválení hypotečního úvěru. Kupní cena nemovitosti by se měla blížit odhadní i zástavní hodnotě nemovitosti, ovšem ne vždy tomu tak bývá - nemovitost může být při stanovení kupní ceny podhodnocena, nebo naopak nadhodnocena.