Pacht

Pacht je úplatný smluvní vztah, jehož základem je vzájemná dohoda mezi pachtýřem a propachtovatelem. Ta zakládá právo pachtýře na užívání a požívání pozemku a druhé straně, propachtovateli, tím vzniká právo na odměnu, takzvané pachtovné. Nemusí se jednat pouze o platbu formou peněžních prostředků, ale jak zákon sám uvádí také poskytnutím poměrné části z výnosu věci.