Parcela

Pozemek nebo několik vzájemně sloučených pozemků zobrazených na katastrální mapě hranicemi a označených jedním parcelním číslem a mapovou značkou druhu pozemku (to neplatí vždy, orná půda se v katastrální mapě mapovou značkou neoznačuje) v rámci konkrétního katastrálního území.