Podnájem

Odvozený od nájmu, tzn. nájemce (se souhlasem vlastníka) pronajme nemovitost třetí osobě. Podnájemní vztah může tedy vzniknout pouze v případě existence nájemního vztahu. Důležitý je zde souhlas vlastníka nemovitosti.