Pohledávka

Právo jedné osoby (věřitele) na plnění určitého závazku (dluhu) osobou druhou (dlužníkem).