Pozemek

Část zemského povrchu oddělená od sousedních částí zemského povrchu (pozemků) hranicemi.