Právní subjektivita

Způsobilost mít práva a povinnosti.