Právní úkon

Podle občanského zákoníku projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku práva. Aby byl platný, musí být učiněn vážně a svobodně a určitě a srozumitelně.