Právo stavby

Podstata práva stavby spočívá v tom, že zatěžuje cizí pozemek tím způsobem, že osoba, jíž toto právo přísluší (stavebník) je oprávněna mít na tomto pozemku (popřípadě pod pozemkem) stavbu. Právo stavby je tedy věcným právem, které se zapisuje do katastru nemovitostí. Jedná se o právo dočasné, s maximální délkou trvání 99 let. Občanský zákoník považuje právo stavby za nemovitou věc. Právo stavby blíže upravuje §1240 a násl. Občanského zákoníku.