Předhypoteční úvěr

Úvěr poskytnutý na účely, které umožňuje jeho pozdější přeměnu na hypoteční úvěr (nejčastěji v případě bytů v družstevním vlastnictví, které budou do jednoho roku převedeny do vlastnictví osobního).