Přídatné spoluvlastnictví

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. nově upravuje tzv. přídatné spoluvlastnictví. Jde o spoluvlastnictví věci, jejímiž spoluvlastníky jsou vlastníci samostatných věcí určených k takovému užívání, že tyto věci vytvářejí místně i účelem vymezený celek, přičemž tato společná věc slouží společnému účelu tak, že bez ní není užívání samostatných věcí dobře možné.