Pronájem

Pojem pronájem nemá z právního hlediska žádnou váhu. Obecně se tím vyjadřuje vztah mezi pronajímatelem a nájemcem/podnájemcem.