Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) informuje o celkové energetické náročnosti budovy. Celková energetická náročnost budovy je stanovena celkovou roční dodanou energií do budovy v GJ potřebnou na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardizovaném užívání bilančním hodnocením.