Půda zemědělská

Půda určená k zemědělskému obdělávání.