Refinancování

Splacení stávajícího úvěru novým úvěrem poskytnutým témuž žadateli. Nemusí se jednat pouze o splacení úvěru, ale např. i refinancování vlastních prostředků již dříve vložených do koupě či výstavby apod.