Regulační plán

Územně plánovací dokumentace obce, jejíž obsah a náležitosti stanoví stavební zákon. Regulační plán je podrobnější územně plánovací dokumentací, než je územní plán obce.