SFRB

Státní fond rozvoje bydlení - fond shromažďující finanční prostředky na podporu bydlení, podporuje soukromé a obecní investice do výstavby bytů, oprav a modernizace bytů a výstavby technické infrastruktury. Mezi další činnosti fondu patří rozdělování příspěvků z poskytnutých prostředků příslušných fondů Evropské unie podle schválených projektů, poskytování poradenských služeb v oblasti realizace programů poskytování státní podpory v oblasti bydlení a navrhování opatření v oblasti bytové politiky. Fond spadá do působnosti Ministerstva pro místní rozvoj. Více informací též na www.sfrb.cz.