Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Písemný závazek účastníků (budoucího prodávajícího a budoucího kupujícího) uzavřít v dohodnutém termínu kupní smlouvu a dohodnout se na všech jejích podstatných náležitostech. Budoucí kupní smlouva by tedy již měla obsahovat návrh samotné smlouvy kupní.