Smlouva o úvěru (úvěrová smlouva)

Smlouva mezi věřitelem a dlužníkem, v níž se věřitel zavazuje, že na žádost dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky v dohodnuté výši, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit (do určité doby splatit) a zaplatit úroky.