Úrok

Odměna věřitele za zapůjčení peněz svému dlužníkovi