Úroková míra (sazba)

Výše odměny za půjčení peněz stanovená určitým procentem z dlužné částky za určité období (nejčastěji rok).