Úvěr

V jakékoliv formě dočasně poskytnuté peněžní prostředky