Úvěrový příslib

Písemný závazek banky, že klientovi za splnění dohodnutých podmínek poskytne v budoucnu úvěr.