Územní řízení

Správní řízení, ve kterém stavební úřad rozhoduje o umístění stavby nebo o změně využití území nebo o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území nebo o dělení nebo scelování pozemků nebo o ochranném pásmu.