Územní rozhodnutí

Rozhodnutí stavebního úřadu v územním řízení podle stavebního zákona.