Věcné břemeno

Věcné břemeno omezuje práva vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Nový občanský zákoník č. 89/2012 přináší rozdělení věcných břemen na: 1) věcné břemeno služebnosti - spočívá v pasivitě vlastníka (např. cesta přes pozemek, právo na čerpání vody apod.) 2) reálná břemena - zavazují vlastníka služebné věci k tomu, aby ve prospěch jiné osoby něco aktivně konal, poskytoval jí nějaký užitek (např. jí poskytoval část úrody, která se urodila na jeho pozemku) Věcná břemena se zapisují do katastru nemovitostí, na dobu určitou či neurčitou - dle dohody.