Zápis vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Právní úkon, na základě kterého vzniká či zaniká vlastnické nebo jiné věcné právo konkrétní osoby nebo osob v operátu katastru nemovitostí.