Zástavní věřitel

Věřitel, jehož pohledávka vůči dlužníkovi je zajištěna zástavním právem.